Αντιμετώπιση ασθενών με τη μέθοδο πρωτοξείδιο του Αζώτου- Οξυγόνου (Ν2Ο-Ο2)

Όπως είναι γνωστό, η επίσκεψη στον οδοντίατρο προκαλεί στον ασθενή μια ψυχολογική αντίδραση που χαρακτηρίζεται από έντονο φόβο και άγχος για την επικείμενη θεραπεία. Το γεγονός αυτό αποτελεί για πολλούς ασθενείς και ιδιαίτερα για τα παιδιά, το συχνότερο αίτιο άρνησης να επισκεφτούν τον οδοντίατρο. Ενώ όμως τις περισσότερες φορές ο οδοντίατρος έχει την δυνατότητα να ελέγξει καθοριστικά την κατάσταση ανησυχίας του ασθενούς, υπάρχουν και περιπτώσεις που παρατηρείται αδυναμία συνεργασίας μαζί του, όπως είναι π.χ τα φοβισμένα και πολύ αγχώδη άτομα οι ασθενείς με έντονα αντανακλαστικά εμέτου, καθώς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ασθενείς με κινητικά ή νοητικά προβλήματα κ.λ.π.)

Σήμερα, με τη μέθοδο του πρωτοξειδίου του αζώτου είναι δυνατή η οδοντιατρική περίθαλψη στους ασθενείς αυτούς ακόμα και στο χώρο του ιατρείου, ενώ παλαιότερα η αντιμετώπιση τους γινόταν σχεδόν αποκλειστικά με γενική αναισθησία σε νοσηλευτικό ίδρυμα.