Το οδοντικό εμφύτευμα είναι ένα κυλινδρικό ομοίωμα ρίζας από τιτάνιο το οποίο τοποθετείται χειρουργικά στο οστό της γνάθου με σκοπό την αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων φυσικών δοντιών που λείπουν. (Εικ. 1α). Πρόκειται δηλαδή για την πιο σύγχρονη αποκατάσταση χαμένων δοντιών, με εξαιρετικά αποτελέσματα που υπερέχουν σε σχέση με τις άλλες παραδοσιακές εργασίες, (γέφυρες ή οδοντοστοιχίες). Στην κορυφή του εμφυτεύματος που έχει τοποθετηθεί στη γνάθο βιδώνεται ένα επίσης τιτανιούχο ομοίωμα τροχισμένου δοντιού (Εικ 1β), πάνω στο οποίο προσαρμόζεται η τελική προσθετική αποκατάσταση (στεφάνη ή αλλιώς Θήκη) που είναι παρόμοια με εκείνη της κλασικής προσθετικής (Εικ. 1γ)

Eικ. 1 (α, β, γ): Οδοντικό εμφύτευμα με την τελική προσθετική αποκατάσταση.