Οι ολοκεραμικές στεφάνες είναι κατασκευές από πορσελάνη ή ζιρκονία και χρησιμοποιούνται για να καλύψουν δόντια που έχουν αισθητικά προβλήματα κυρίως με έντονες δυσχρωμίες 1α.β.

Τέτοια είναι τα απονευρωμένα δόντια, τα δόντια με πολλές εμφράξεις, δυσπλαστικά δόντια, δόντια που έχουν αλλάξει χρώμα από διάφορες αιτίες κ.ά.

Οι στεφάνες αυτού του τύπου έχουν πολύ καλή συμπεριφορά στο χρόνο και εξαιρετική αισθητική απόδοση, και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται περισσότερο στα πρόσθια δόντια, στη γραμμή του χαμόγελου 1γ.

eik 1abg

Εικ. 1. (α) Στεφάνες πορσελάνης. (β) Στεφάνη πορσελάνης πριν την συγκόλλησή της στην επιφάνεια του δοντιού. (γ) Αισθητικό αποτέλεσμα προσθίων δοντιών της άνω γνάθου μετά την αποκατάστασή τους από αλοκερακικές στεφάνες.