Πρόκειται για μέθοδο με την οποία καλύπτεται η πρόσθια επιφάνεια του δοντιού με σύνθετη ρητίνη η οποία ενσωματώνεται μετά από φωτοπολυμερισμό με τους οδοντικούς ιστούς, παρουσιάζοντας υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα και ικανοποιητική σκληρότητα που είναι παρόμοια με εκείνη του φυσικού δοντιού (Εικ. 1).

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε άτομα που έχουν προβλήματα στο σχήμα, μέγεθος και χρώμα της μύλης των δοντιών.

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής είναι, το πολύ χαμηλό κόστος και η άμεση εφαρμογή από τον οδοντίατρο σε ένα ραντεβού, χωρίς την παρέμβαση οδοντοτεχνίτη.

ritini a

Εικ. 1: Πρόσθια δόντια της άνω γνάθου με κάλυψη από όψεις σύνθετης ρητίνης.