Η ενδοδοντία είναι ειδικότητα της οδοντιατρικής που ασχολείται με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των βλαβών στο εσωτερικό των δοντιών, με τη μέθοδο της ενδοδοντικής θεραπείας που είναι ευρύτερα γνωστή ως απονεύρωση.

Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση)

Είναι μια διαδικασία που διενεργείται στο ιατρείο προκειμένου να αφαιρεθεί το μολυσμένο περιεχόμενο (νεκρός πολφός) από το εσωτερικό του δοντιού, δηλαδή από τους ριζικούς σωλήνες Εικ. 1α,β. Στη συνέχεια αφού απολυμανθούν οι ριζικοί σωλήνες, σφραγίζονται ερμητικά με ένα ειδικό εμφρακτικό υλικό που ονομάζεται γουταπέρκα Εικ. 1γ. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να διατηρηθεί το δόντι στον οδοντικό φραγμό του ασθενούς και να αποφευχθεί η απώλειά του με εξαγωγή.

edodontia aponeurwsh
Εικ. 1 Ενδοδοντική θεραπεία: (α) διάνοιξη του δοντιού με φρέζα, (β) καθαρισμός των μολυσμένων ριζικών σωλήνων με ειδικό εργαλείο (γ) τελικό στάδιο, έμφραξη των ριζικών σωλήνων με κώνους γουταπέρκας.