Πόσο συχνοί είναι οι τραυματισμοί των δοντιών;

Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες οι τραυματισμοί των δοντιών είναι αρκετά συχνοί και προκύπτουν κυρίως κατά την νεαρή ηλικία, δηλαδή από 2 έως 25 ετών, ενώ μετά την ηλικία αυτή παρατηρείται σταδιακή μείωση.