Τι είναι η εξαγωγή δοντιού;

Εξαγωγή είναι η αφαίρεση ρίζας ή δοντιού από το οστού της γνάθου (φατνίο), χωρίς να χρειαστεί τομή στα ούλα ή αφαίρεση οστού. Η διαδικασία αυτή αφορά σε δόντια που φαίνονται στη στοματική κοιλότητα, ή σε ρίζες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τα ούλα. (Εικ. 1, 2)

Η χειρουργική εξαγωγή είναι μια απλή μέθοδος με την οποία αφαιρούνται: δύσκολα δόντια, σπασμένες ρίζες και ακρορρίζια που έχουν παραμείνει μέσα στο οστούν και είναι κάτω από το επίπεδο των ούλων.

Ένα δόντι ονομάζεται έγκλειστο όταν δεν έχει εμφανιστεί στο στόμα και εφόσον έχει περάσει ο χρόνος της φυσιολογικής ανατολής του (Εικ.1α,β,γ,δ), ενώ το δόντι που έχει ανατείλει μερικώς, δηλαδή ένα τμήμα του έχει προβάλλει στη στοματική κοιλότητα ονομάζεται ημιέκλειστο (εικ. 2α,β,γ,δ)

O χαλινός είναι ένας λεπτός υμένας του βλεννογόνου που ενώνει το εσωτερικό του άνω ή του κάτω χείλους με τα ούλα. Σε ορισμένες περιπτώσεις κυρίως στην άνω γνάθο ο χαλινός επεκτείνεται στο κενό που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των κεντρικών τομέων (Εικ. 1 α, β).

H βιοψία είναι η εξέταση στο μικροσκόπιο ιστού που αφαιρέθηκε χειρουργικά από τη στοματική κοιλότητα, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα αποτελέσματα για την τελική διάγνωση.

Οι κύστεις των γνάθων είναι παθολογικές οστικές κοιλότητες που περιβάλλονται εσωτερικά από επιθήλιο (μεμβράνη), και περιέχουν υγρό, συνήθως ορώδες ή οροαιματηρό Εικ. 1

Πρόκειτα για συσκευή που εκπέμπει ισχυρή δέσμη μονοχρωματικού φωτός, με συγκεκριμένο μήκος κύματος που εστιάζει με ακρίβεια στην περιοχή της βλάβης που πρόκειται να αντιμετωπιστεί (εικ. 1).

Πώς γίνεται η ανύψωσης της μεμβράνης του ιγμορείου και που αποσκοπεί;

Το ιγμόρειο άντρο είναι μία αεροφόρα κοιλότητα η οποία επενδύεται από βλεννογόνο και εντοπίζεται πλαγίως και προς τα πίσω της στοματικής κοιλότητας, δηλαδή πάνω από τα οπίσθια δόντια της άνω γνάθου.

Είναι γνωστό ότι μετά από εξαγωγές δοντιών το οστούν μεταξύ ιγμορείου και φατνιακής ακρολοφίας τις περισσότερες φορές μειώνεται δραματικά λόγο της απορρόφησης που υφίσταται Εικ. 2δ, με αποτέλεσμα το υπολειπόμενο οστικό ύψος της φατνιακής απόφυσης να μην επαρκεί για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

H φατνιοπλαστική μετά από εξαγωγές δοντιών εξομάλυνση του οστού σε περίπτωση που τα φατνία των γνάθων δεν επουλώνονται ομαλά με αποτέλεσμα η οστική επιφάνεια να παρουσιάζει ανώμαλη διαμόρφωση και οξύαιχμα άκρα, γεγονός που παρεμποδίζει την εφαρμογή της τεχνητής οδοντοστοιχίας.