Ένα δόντι ονομάζεται έγκλειστο όταν δεν έχει εμφανιστεί στο στόμα και εφόσον έχει περάσει ο χρόνος της φυσιολογικής ανατολής του (Εικ.1α,β,γ,δ), ενώ το δόντι που έχει ανατείλει μερικώς, δηλαδή ένα τμήμα του έχει προβάλλει στη στοματική κοιλότητα ονομάζεται ημιέκλειστο (εικ. 2α,β,γ,δ)

 

eikona 1 abgd new

eikona 2 abgd new