Πώς γίνεται η ανύψωσης της μεμβράνης του ιγμορείου και που αποσκοπεί;

Το ιγμόρειο άντρο είναι μία αεροφόρα κοιλότητα η οποία επενδύεται από βλεννογόνο και εντοπίζεται πλαγίως και προς τα πίσω της στοματικής κοιλότητας, δηλαδή πάνω από τα οπίσθια δόντια της άνω γνάθου.

Είναι γνωστό ότι μετά από εξαγωγές δοντιών το οστούν μεταξύ ιγμορείου και φατνιακής ακρολοφίας τις περισσότερες φορές μειώνεται δραματικά λόγο της απορρόφησης που υφίσταται Εικ. 2δ, με αποτέλεσμα το υπολειπόμενο οστικό ύψος της φατνιακής απόφυσης να μην επαρκεί για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Στις περιπτώσεις αυτές η μόνη λύση είναι η ανύψωση της μεμβράνης του ιγμορείου.

Συγκεκριμένα, με χειρουργική επέμβαση ανυψώνεται προσεκτικά η μεμβράνη του ιγμορείου προς τα άνω δημιουργώντας έτσι ένα κενό χώρο Εικ. 2ε ο οποίος στη συνέχεια γεμίζει με οστικό μόσχευμα.

Ακολουθεί χρονικό διάστημα αναμονής 6-12 μηνών που θα έχει ολοκληρωθεί η επούλωση έτσι ώστε το νέο οστούν που έχει τοποθετηθεί ενσωματώνεται με το υπόλοιπο της άνω γνάθου αυξάνοντας έτσι το ύψος της περιοχής που θα τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα.

Μετά την αναμονή της επούλωσης η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται με τον συνήθη τρόπο Εικ. 2ζ.

Η επέμβαση της ανύψωσης διαρκεί περίπου μία ώρα και γίνεται κατά κανόνα με τοπική αναισθησία στο χώρο του ιατρείου και με ενδοστοματική προσπέλαση.

eik 2dez

Eικ. 2 (δ, ε, ζ): Ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου και τοποθέτηση του μοσχεύματος στη νεοσχηματισθείσα κοιλότητα