Τι είναι η εξαγωγή δοντιού;

Εξαγωγή είναι η αφαίρεση ρίζας ή δοντιού από το οστού της γνάθου (φατνίο), χωρίς να χρειαστεί τομή στα ούλα ή αφαίρεση οστού. Η διαδικασία αυτή αφορά σε δόντια που φαίνονται στη στοματική κοιλότητα, ή σε ρίζες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τα ούλα. (Εικ. 1, 2)

eik 1