Οι κύστεις των γνάθων είναι παθολογικές οστικές κοιλότητες που περιβάλλονται εσωτερικά από επιθήλιο (μεμβράνη), και περιέχουν υγρό, συνήθως ορώδες ή οροαιματηρό Εικ. 1

κύστεις των γνάθων

Εικ. 1 Κύστη κάτω γνάθου