Η πιο συνηθισμένη μορφή οδοντογενών λοιμώξεων είναι το απόστημα.