• Σ. Καμπέρος, Ε. Στεφάνου, Φ. Φραγκίσκος.: «Ξένα σώματα εντός και πέριξ των γνάθων. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αναφορά δικών μας περιπτώσεων». Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 37: 139-152, 1983.
 • Ν. Βαγενάς, Γ. Μασούλας, Μ. Κολοκούδιας, Φ. Φραγκίσκος. «Μετεξακτική επούλωση». Οδοντ. Πρόοδος, 38(5): 287-294, 1984.
 • Φ. Φραγκίσκος, Γ.Β. Μασούλας, Χ. Μάρτης: Μελέτη των αυξομειώσεων του επιπέδου του σακχάρου στο αίμα διαβητικών ασθενών, αμέσως πριν και αμέσως μετά την εξαγωγή δοντιού. Ελλ. Περ. Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, 2: 55-59, 1987
 • Φ. Φραγκίσκος, Γ.Β. Μασούλας, Π. Γκρίτζαλης: Η σημασία του ακτινογραφήματος δήξεως στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 42: 303-311. 1988
 • Γ.Β. Μασούλας, Χρ. Μεγγρέλη, Φ. Φραγκίσκος: Επίδραση της εξαγωγής στο επίπεδο καλσιτονίνης (CT) του πλάσματος. Μεταβολές του Ca - P του πλάσματος, σε χορήγηση CT κατά τη μετεξακτική επούλωση (πειραματική μελέτη σε λευκούς επίμυες). Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 42: 377-386, 1988
 • Φ. Φραγκίσκος: Οι εξαγωγές δοντιών σε διαβητικούς ασθενείς. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 43: 67- 75, 1989.
 • Φ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ.: «Μελέτη της εφαρμογής, νέου τύπου ενδοδοντικού εμφυτεύματος, στη διατήρηση δοντιών με ένδειξη εξαγωγής» (πειραματική μελέτη σε σκύλους). Ερευνητική μονογραφία, 1990.
 • F. Fragiskos, C. Alexandridis, N. Vagenas, M Kolokoudias, E. Kakarantza- Angelopoulou. The healing of tongue incisional wounds in diabetic rats. J Dent Res, 68: 228, 1989
 • Φ. Φραγκίσκος, Γ. Μασούλας, Ν. Βαγενάς: Οι εξαγωγές δοντιών σε διαβητικούς ασθενείς. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 44: 45-56, 1990
 • S. Chaconas, F. Fragiskos : Vertical dysplasias and myofascial pain dysfunction syndrome. Compendium, XI : 412-417, 1990
 • Φ. Φραγκίσκος, Δ. Βλησίδης: Μελέτη της κατανομής των τάσεων γύρω από τα οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα και το οστούν της κάτω γνάθου, από φορτία που μεταφέρονται μέσω μιας επένθετης ολικής οδοντοστοιχίας (Έρευνα σε φωτοελαστικά υλικά). Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 45: 211-218, 1991
 • Φ. Φραγκίσκος, Π. Γκρίτζαλης, Ν. Βαγενάς: Χειρουργική του στόματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αγωγή με κορτικοστεροειδή. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 45:137-143,1991.
 • Φ. Φραγκίσκος, A. Caputo: Μελέτη της κατανομής των τάσεων που αναπτύσσονται στο οστούν κατά τη διάρκεια της εξαγωγής εγκλείστων τρίτων γομφίων της κάτω γνάθου (Έρευνα σε φωτοελαστικά υλικά). Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 45: 273-278, 1991
 • Φ. Φραγκίσκος, Γ. Μασούλας, Λ. Γκικόντης: Αλλεργία στα τοπικά αναισθητικά. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 45: 317-325, 1991
 • F. Fragiskos, C. Alexandridis, A. Caputo, S. Habaki: A new endodontic stabilizer implant device. J Prosthet Dent, 65: 427-430, 1991
 • S. Chaconas, F. Fragiskos: Orthognathic diagnosis and treatment planning: A cephalometric approach. J Oral Rehabil, 18: 531-545, 1991 Review
 • Φ. Φραγκίσκος, Κ. Αλεξανδρίδης, Ν. Βαγενάς, Μ. Κολοκούδιας, Ο. Νικολάτου, Γ. Μασούλας: Μετεξακτική επούλωση σε διαβητικά πειραματόζωα. (πειραματική μελέτη σε λευκούς επίμυες) Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 46: 83-92, 1992
 • Alexandridis, E.Kakarantza-Angelopoulou, F.Fragiskos.: Dental anomalies in localized odontodyspasia. Odontostomatol Proodos , 1993; 47: 227-231.
 • Φ. Φραγκίσκος: Μελέτη της κατανομής τάσεων που αναπτύσσονται στο οστούν της κάτω γνάθου γύρω από οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα από φορτία που μεταφέρονται μέσω μιας ακίνητης προσθετικής αποκαταστάσεως (Έρευνα σε φωτοελαστικά υλικά). Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 49: 163-169, 1995
 • Φ. Φραγκίσκος: Χρήση των τοπικών αναισθητικών σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα. Νεότερες απόψεις. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 49: 292-297, 1995
 • Φ. Φραγκίσκος, Σ. Καμπέρος: Γενικευμένη ινωμάτωση των ούλων. Αναφορά περιπτώσεως. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 50: 61-66, 1996
 • Φ. Φραγκίσκος, Μ. Κολοκούδιας, Σ. Καμπέρος: Εξαγωγές δοντιών σε ασθενείς με ειδικές ανάγκες, με τη μέθοδο του πρωτοξειδίου του αζώτου. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 50: 255-260, 1996
 • Φ. Φραγκίσκος, Κ. Αλεξανδρίδης, Γ. Παπαδόπουλος: Συγκριτική μελέτη των τάσεων που αναπτύσσονται στο οστούν της κάτω γνάθου γύρω από εμφυτεύματα IMZ και SCREW-VENT, τοποθετημένα με λοξή διεύθυνση (Έρευνα σε φωτοελαστικά υλικά). Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 51: 48-54, 1997
 • Φ. Φραγκίσκος: νεότερες απόψεις για τη χρήση των τοπικών αναισθητικών στην Οδοντιατρική. Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα, 9: 165-174, 1998
 • F. Frangiskos, E. Stavrou, N. Merenditis, H. Tsitsogianis, E. Vardas, I. Antonopoulou : Incidence of penetration of a blood vessel during inferior alveolar nerve block. Br J Oral Maxillofac Surg, 41: 188-189, 2003
 • Φ. Φραγκίσκος, Ε. Τίγκα: Κατάγματα γναθιαίου κυρτώματος κατά την εξαγωγή οπισθίων δοντιών της άνω γνάθου. Ελλ Στομ Χρονικά, 48: 143-148, 2004
 • Φ. Φραγκίσκος, Α. Δελουσίου, Α. Ζαφείρη: Ξηρό Φατνίο: Μια συχνή μετεξακτική επιπλοκή στην Κλινική Οδοντιατρική Πράξη. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 7(2): 95-103, 2006
 • F. Frangiskos, Α. Papadopoulos: Comparative study of stresses around Branemark - fixtures and IMZ- implants connected with natural teeth by fixed prosthetic restoration. Dent Implantol 2, 3, 208-213, 1998.
 • Φ. Φραγκίσκος, Α. Δελουσίδου, Α. Ζαφίρη: Κατάγματα φατνιακού οστού με ή χωρίς τη συμμετοχή των δοντιών στη γραμμή του κατάγματος: Διάγνωση και θεραπεία. Πρακτικό θέμα. Ελλην. Στοματ. Χρονικά., 51:163-168, 2007.
 • Φ. Φραγκίσκος, Ν. Βαγενάς, Ι. Αντωνοπούλου, Γ. Μασούλας: H αποτελεσματικότητα της τοπικής αναισθησίας που διενεργείται με σύριγγα χωρίς βελόνα (jet), στις εξαγωγές των δοντιών. Σύγχ. Οδοντ., 27: (3) 117-124, 2007.
 • Φ. Φραγκίσκος, Ν. Βαγενάς, Γ. Μασούλας: Συγκριτική μελέτη των σταδίων της μετεξακτικής επούλωσης, μετά από απλή και χειρουργική εξαγωγή (πειραματική μελέτη σε σκύλους). Σύγχ Οδοντ., 27: 177-191, 2007.
 • F. Frangiskos, H. Tsitsogianis, I. Antonopoulou : Nerve damage due to local anesthesia. Hellenic Dental Jornal, 18-19:19-24, 2008-2009.
 • F. Frangiskos, S. Kamberos, H. Tsitsogianis, I. Antonopoulou G. Masoulas: ", 18-19:5-8, 2008-09.
 • Ν. Κολόμβος, Ε. Χρυσομάλη, Φ. Φραγκίσκος, Α. Αγγελόπουλος, Κ. Αλεξανδρίδης: Το αδαμαντινοβλαστικό ίνωμα στη παιδική ηλικία: Αναφορά περίπτωσης» Παιδοδοντία., 26 (3): 101-105, 2012.
 • Μ. Σωτηρίου., Ν. Πολυχρονάκης ., Φ. Φραγκίσκος., Ε. Σταύρου .: «Κλινική αντιμετώπιση πτυχωτής ινώδους υπερπλασίας από οδοντοστοιχίες. Παρουσίαση περιστατικού και βιβλιογραφική ανασκόπηση». Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2013; 57: 19-26.
 • Π. Παπανικολάου., Φ. Φραγκίσκος., Κ. Βλαστός: «Η Χρήση του αυτόλογου πλάσματος πλούσιου σε αυξητικούς παράγοντες (PRGF) στην ανάπλαση οστικών ελλειμμάτων». Στοματολογία, 70 (2): 53-61, 2013.
 • Π. Παπανικολάου, Κ. Βλαστός, Δ. Φραγκίσκος, Φ. Φραγκίσκος.: «Η αγκύλη του κάτω φατνιακού νεύρου έµπροσθεν του γενειακού τρήµατος. Ακτινογραφική µελέτη σε πανοραµικές ακτινογραφίες και βιβλιογραφική ανασκόπηση». Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 1: 27-36, 2014.