Χειρουργική του στόματος

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Το Βιβλίο αυτό καλύπτει όλο το φάσμα της χειρουργικής του στόματος με περιγραφική, βήμα προς Βήμα, ανάπτυξη των ενδεδειγμένων για κάθε περίπτωση χειρουργικών τεχνικών και όχι μόνον.

Στοιχεία τραυματολογίας για τον γενικό οδοντίατρο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ

Στόχος του βιβλίου είναι να δώσει την δυνατότητα στον οδοντίατρο να παρακολουθήσει ένα ευρύτατο φάσμα κλινικών περιπτώσεων με λεπτομερώς ιεραρχημένα όλα τα στάδια των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση ενεργειών, με την παράλληλη υποστήριξη εξαιρετικών σχεδιαγραμμάτων και πλούσιου φωτογραφικού υλικού.

Oral Surgery

Oral Surgery

Το βιβλίο αυτό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στη χειρουργική στόματος με λεπτομερή ανάλυση και βήμα προς βήμα την διαδικασία των χειρουργικών επεμβάσεων.

Agiz Cerrahisi

Agiz Cerrahisi

Το βιβλίο αυτό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στη χειρουργική στόματος με λεπτομερή ανάλυση και βήμα προς βήμα την διαδικασία των χειρουργικών επεμβάσεων.

Επείγοντα περιστατικά στο οδοντιατρείο

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

Το βιβλίο αυτό είναι ένας πρακτικός οδηγός που δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τη πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στο χώρο του οδοντιατρείου.

Τοπική αναισθησία και καταστολή - Αναλγησία στην οδοντιατρική

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Πρόκειται για ένα πολύ εξειδικευμένο και απολύτως βασικό και απαραίτητο βιβλίο που με τη βοήθεια πολλών σχεδιαγραμμάτων και φωτογραφιών γίνονται κατανοητά όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζει ο οδοντίατρος πάνω στο ενδιαφέρον αυτό θέμα.

Οδοντιατρική - Εμφυτευματολογία

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Πρόκειται για ένα πλήρη οδηγό χειρουργικής και προσθετικής εμφυτευματολογίας, που περιλαμβάνει τα στάδια της εμφυτευματικής αποκατάστασης (προεγχειρητικό, επεμβατικό, μετεγχειρητικό) και μία σειρά θεμάτων που συνιστούν σημαντικότατες παραμέτρους τόσο για την επιτυχή έκβαση της εμφύτευσης όσο και για την ευνοϊκή πρόγνωσή της μακροπρόθεσμα.

Τοπική αναισθησία και καταστολή - Αναλγησία στην οδοντιατρική

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Νεά έκδοση

Πρόκειται για ένα πολύ εξειδικευμένο και απολύτως βασικό και απαραίτητο βιβλίο που με τη βοήθεια πολλών σχεδιαγραμμάτων και φωτογραφιών γίνονται κατανοητά όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζει ο οδοντίατρος πάνω στο ενδιαφέρον αυτό θέμα.