ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ

Στόχος του βιβλίου είναι να δώσει την δυνατότητα στον οδοντίατρο να παρακολουθήσει ένα ευρύτατο φάσμα κλινικών περιπτώσεων με λεπτομερώς ιεραρχημένα όλα τα στάδια των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση ενεργειών, με την παράλληλη υποστήριξη εξαιρετικών σχεδιαγραμμάτων και πλούσιου φωτογραφικού υλικού.

Στοιχεία τραυματολογίας για τον γενικό οδοντίατροΣυνδυάζει επίσης την πολυετή πείρα με τις τελευταίες εξελίξεις στις μεθόδους και τεχνικές αντιμετώπισης αλλά και με ό,τι πιο σύγχρονο παρουσιάζει στο συγκεκριμένο τομέα η συνεχώς βελτιούμενη τεχνολογία.

Η ύλη του βιβλίου χωρίστηκε σε δύο μέρη:
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 13 κεφάλαια στα οποία αναφέρονται οι βασικές αρχές αντιμετώπισης των οδοντοφατνιακών κακώσεων.

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από 7 κεφάλαια στα οποία αναφέρονται αναλυτικά οι βασικές αρχές αντιμετώπισης των καταγμάτων των γνάθων.

Περιλαμβάνει 438 έγχρωμες φωτογραφίες εξαιρετικής ποιότητας, συνεπικουρούμενες από 387 σχεδιαγράμματα, τα οποία συμβάλλουν στην καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση των προβλημάτων που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της τραυματολογίας.

Eνδεικτικές σελίδες από το βιβλίο 1