ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Το Βιβλίο αυτό καλύπτει όλο το φάσμα της χειρουργικής του στόματος με περιγραφική, βήμα προς Βήμα, ανάπτυξη των ενδεδειγμένων για κάθε περίπτωση χειρουργικών τεχνικών και όχι μόνον.

Η ύλη του βιβλίου αναπτύσσεται σε 16 κεφάλαια τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:
Ιστορικό του ασθενούς.
Ακτινογραφική εξέταση
Στοιχεία Βασικής χειρουργικής
Συσκευές, εργαλεία και υλικά στη χειρουργική του στόματος.
Εξαγωγή δοντιών με την απλή μέθοδο.
Χειρουργική εξαγωγή δοντιών.
Χειρουργική εξαγωγή εγκλείστων δοντιών.

Συμβάματα και επιπλοκές κατά και μετά την εξαγωγή των δοντιών.
Οδοντογενείς λοιμώξεις.
Προπροσθετική χειρουργική.
Βιοψία και η ιστολογική εξέταση.
Χειρουργική αφαίρεση των ακρορριζικών κύστεων.
Ακρορριζεκτομή. Χειρουργική αντιμετώπιση βλαβών των σιαλαγόνων αδένων.
Οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα.
Προληπτική και θεραπευτική χρήση των αντιβιοτικών στην οδοντιατρική.

Αποτελείται από 458 σελίδες με 850 έγχρωμες φωτογραφίες εξαιρετικής ποιότητας, συνεπικουρούμενες από 450 σχε¬διαγράμματα, που το καθιστούν ουσιαστικό, αλλά και πρακτικό συγχρόνως βοήθημα, τόσο για τον νέο όσο και για τον έμπειρο οδοντίατρο.

Ενδεικτικές σελίδες από το βιβλίο: 1,2