ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

Το βιβλίο αυτό είναι ένας πρακτικός οδηγός που δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τη πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στο χώρο του οδοντιατρείου.

Επείγοντα περιστατικά στο οδοντιατρείοΜε σαφήνεια και εύληπτο τρόπο αναλύονται κρίσιμα ζητήματα, όπως:

Αξιολόγηση κύριων σημείων και συμπτωμάτων σε επείγουσες καταστάσεις, απαραίτητα φάρμακα εργαλεία και υλικά για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων, τεχνικές παρεντερικής χορήγησης των φαρμάκων με έμφαση στην ενδοφλέβια μέθοδο, διαχείριση του ασθενούς σε επείγουσες περιπτώσεις, και καρδιοπνευμονική ανάνηψη.

Αποτελείται από 150 σελίδες και περιέχει 156 έγχρωμες εικόνες και σχήματα υψηλής ανάλυσης, που βοηθούν τον οδοντίατρο στην πληρέστερη κατανόηση των προβλημάτων για την επιτυχή αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.

Eνδεικτικές σελίδες από το βιβλίο: 1,2