ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Πρόκειται για ένα πλήρη οδηγό χειρουργικής και προσθετικής εμφυτευματολογίας, που περιλαμβάνει τα στάδια της εμφυτευματικής αποκατάστασης (προεγχειρητικό, επεμβατικό, μετεγχειρητικό) και μία σειρά θεμάτων που συνιστούν σημαντικότατες παραμέτρους τόσο για την επιτυχή έκβαση της εμφύτευσης όσο και για την ευνοϊκή πρόγνωσή της μακροπρόθεσμα.

Οδοντιατρική - ΕμφυτευματολογίαΤο θεωρητικό μέρος της ύλης, που έχει ταξινομηθεί σε 21 κεφάλαια, συμπληρώνεται από λεπτομερή και κατατοπιστικά σχεδιαγράμματα, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό υψηλής ποιότητας, που δίνουν πολύτιμες πληροφορίες (με αντιπροσωπευτικά κλινικά περιστατικά) σε κάθε οδοντίατρο που ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με την τοποθέτηση εμφυτευμάτων.