ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Νεά έκδοση

Πρόκειται για ένα πολύ εξειδικευμένο και απολύτως βασικό και απαραίτητο βιβλίο που με τη βοήθεια πολλών σχεδιαγραμμάτων και φωτογραφιών γίνονται κατανοητά όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζει ο οδοντίατρος πάνω στο ενδιαφέρον αυτό θέμα.

Τοπική αναισθησία και καταστολή - Αναλγησία στην οδοντιατρικήΒασική επιδίωξη του συγγραφέα υπήρξε η αναφορά στις σύγχρονες θέσεις και απόψεις, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ούτως ώστε ο φοιτητής στον οποίο κυρίως απευθύνεται αλλά και ο κάθε οδοντίατρος να έχουν στη διάθεση τους ένα ολοκληρωμένο βοήθημα.

Η ύλη χωρίστηκε σε δύο μέρη.

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 19 κεφάλαια στα οποία αναφέρονται βασικά στοιχεία που αφορούν, τον εξοπλισμό, τα τοπικά αναισθητικά, τις τεχνικές αναισθησίας και τα συμβάματα.

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από 12 κεφάλαια στα οποία αναφέρονται αναλυτικά οι μέθοδοι καταστολής και αναλγησίας με πρωτοξείδιο του αζώτου, με ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων, καθώς και άλλες εξειδικευμένες αναλγητικές τεχνικές.

Eνδεικτικές σελίδες από το βιβλίο: Ενδεικτικές Σελίδες: 1